Proč nechat okna ve třídách zavřené!

Jedním z důvodů, proč náš spolek nedoporučuje větrat školy otevřením oken, je také to, že se do tříd dostávají zdraví škodlivé látky. A je to oprávněné!   

Český hydrometeorologický úřad (ČHMÚ) vydal předběžnou zprávu o znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem, těžkými kovy a benzenem za rok 2018. Znečištění ovzduší benzo[a]pyrenem patří k hlavním problémům zajištění kvality ovzduší v ČR. Ten se dostává do vzduchu převážně z lokálního vytápění domácností.

Benzo[a]pyren má prokazatelně karcinogenní účinky a jeho roční imisní limit je 1 ng.m-3. V roce 2018 překročily roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu imisní limit na téměř 58 % stanic (tj. na 22 z celkového počtu 38 stanic s dostatečným počtem měření pro hodnocení; obr. 1). Nejvyšší roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu jsou dlouhodobě zaznamenávány na celém území aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek (O/K/F-M) v důsledku nejvyššího emisního zatížení v rámci ČR (z různých typů zdrojů) a vlivu přeshraničního přenosu z Polska . (Zdroj: https://bit.ly/2Pq5dR3)

Obr. 1 Roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu na stanicích, 2018 (Zdroj: ČHMÚ, Předběžné měření)

 

Účinky benzo(a)pyren na zdraví dětí i dospělích

Benzo(a)pyren je toxický. Může být vdechnut, ale prostupuje do organismu i pokožkou. Je zde velké riziko onemocnění rakovinou, způsobuje podráždění kůže a ohrožuje zdravý vývoj plodu.


Nepusťťe tuto karciogenní látku do tříd. Větrejte rekuperací! Pokud Vás zajímá více informací o řízeném větrání rekuperací, obraťte se na náš spolek Větráme školy. Kontaktní formulář>