Jak může působit špatná vzduchotechnika na děti v uzavřených prostorách?

V dubnu probíhala v Děčíně celorepubliková taneční soutěž Dance Děčín 2019. Soutěž se konala v hale Armex Sportcentrum po dobu dvou dnů a přijeli se jí zúčastnit stovky tanečníků.

Ačkoliv je v hale instalována vzduchotechnika, pro dané prostory je nedostačující a dobře známé problémy s větráním nastaly i během soutěže. Na zdravotní problémy si stěžovaly téměř dvě desítky účastnic. Některé z nich dokonce zkolabovaly. Organizátoři proto museli hned první den akci předčasně ukončit a halu řádně vyvětrat.

Druhý den se situace opakovala. Tanečnice opět kolabovaly. Soutěžící trpěli například dušností a kolapsy z horka a vydýchaného vzduchu. Šest soutěžících muselo být dokonce převezeno na internu, chirurgii a dětské oddělení děčínské nemocnice.

Problém u těchto akcí a budov nastává, kdy je vzduchotechnika, pokud je vůbec osazena, diametrálně špatně naprojektována a ve chvíli, kdy se do prostor nahrnou děti, hráči, studenti a  začne rapidně stoupat koncentrace oxidu uhličitého.

Legislativou schválená maximální koncentrace pro pobytové prostory je 1500 ppm, tuto hranici lze překročit velmi snadno i doma, natož v tělocvičnách a podobných halách, kde se koncentrace lidí zvýší z 0 na stovky. Oxid uhličitý tak velmi rychle překročí limit a velmi snadno se pohybuje ve zdravý škodlivých hodnotách. Jen pro představu: u hodnot nad 1500 ppm dochází u jedinců k příznakům únavy a snižování pozornosti člověka, Nad hranici 2500 ppm dochází k ospalosti, letargii a bolestem hlavy. U koncentrace nad 5000 ppm se již nedoporučuje delší pobyt pro osoby, protože zde mohou hrozit i zdravotní rizika jako třeba nevolnost, při koncentracích oxidu uhličitého nad 15 000 ppm již dochází k dýchacím potížím a hrozí omdlení.

Vlivem zateplování, výměny plastových oken a jiných energeticky šetřících opatření se nám podařilo budovy na tolik utěsnit, že přestaly přirozeně dýchat. Jelikož trávíme uvnitř budov 90% svého času, začíná být tento problém rapidní, protože ani větrání okny v mnoha případech není dostačující a není schopno vzduch uvnitř místnosti řádně vyměnit.

V případě znečištěné vody v rybníce, která se projeví zelenou barvou a plovoucími nečistoty, víme, že bychom se ji nenapili. Ovšem v případě vzduchu to tak jednoduché není, jeho znečištění nevidíme a nadále ho dýcháme.

(Zdroj: https://decinsky.denik.cz/zpravy_region/foto-v-decine-pri-tanecni-soutezi-zkolabovalo-temer-dvacet-divek-20190418.html)


Abyste zjistili, zda i vaše budova (škola, tělocvična, hala, ..) trpí syndromem nezdravých budov, je potřeba zrealizovat měření kvality vnitřního porstředí. Pokud máte zájem o měření, můžete se obrátit na náš spolek Větráme školy. Formulář >>