Po návratu dětí do tříd je nutno dodržovat řadu opatření. ZŠ v Plzni pořídila nanočističky

Po návratu žáků a studentů do tříd je nezbytné dodržovat pravidelné větrání. Je to jedno z opatření omezení šíření koronaviru. Jak se školy k opatření staví? Některé, jako je například Základní škola gymnázia Františka Křižíka v Plzni se snaží zvyšovat bezpečnost i nad rámec stanovených povinností. Do tříd pořídili magnetické tabule se zabudovanými nanočističkami vzduchu. Prozatím mají 10 těchto čističek a dalších 30 by rádi pořídili. Jak čistička funguje?

Ventilátory nasávají vzduch, ženou ho přes lamely, které mají na sobě oxid titančitý. Ten je ozařován UV zářivkou a vypouští ven páru a CO2. Zbavíme se tak virů, bakterií a těkavých plynů. Výhodou je i snadná přenosnost nanočističek.

Státní zdravotní ústav si není zcela jistý účinností. Vysvětluje to tím, že ne všechny molekuly vzduchu mají šanci se lamel dotknout. Samozřejmě pokud dochází ke snížení nečistot ve vzduchu, je to pozitivní.

Když to shrneme, důležité je větrat co nejvíce a zajistit přísun čistého vzduchu, ať už to bude pomocí oken nebo pomocí nanočističek nebo obojího. Náš spolek nabízí další a velice efektivní řešení - systémm nuceného větrání s rekuperací. Rekuperace funguje na způsobu výměny vzduchu z vnitřního prostředí za čistý venkovní. Dochází tak k odsávání vnitřního znečištěného vzduchu, který je nahrazován přefiltrovaným venkovním vzduchem. Díky této výměně zároveň pozitivně napomáhá situaci s viry. Ředí totiž jejich koncentraci a vysává je z místnosti pryč. Nejnovější jednotky umí během tohoto procesu i ohřívat nebo ochlazovat přiváděný vzduch, díky čemuž můžete kompletně nahradit v létě klimatizaci nebo v zimním období výrazně omezit vytápění.

Pokud byste měli zájem o zlepšení vnitřního prostředí, rádi vám s naším spolkem poskytneme zdarma nezávazné poradenství ohledně celé problematiky, technologií, dotačních možností. Pomůžeme i s celým procesem. Stačí nás kontaktovat na emailové adrese nebo přes formulář na našich stránkách.