Legislativa a dotace Objednat studii

100.dotační výzva OPŽP na podporu větrání škol zveřejněna
01.03.2018

100. dotační výzva zahrnuje přímou podporu systémů nuceného větrání s rekuperací. Umožní tak školám a školkám efektivně zlepšit vnitřní prostředí škol...

Špatný vzduch ve školách není nutnost
03.01.2018

Problémem velké části českých škol je mimo jiné špatné vnitřní prostředí. Prach, oxid uhličitý a vlhkost jsou jedny ze základních faktorů, které působ...

Snižování energetické náročnosti škol s ohledem na kvalitu vnitřního prostředí
03.12.2017

V rámci operačního programu Životní prostředí (OPŽP) lze žádat o dotace, které jsou v souladu s jeho deklarovaným cílem – ochrana a zlepšování kvality...

Legislativa a Větráme školy
03.12.2017

Legislativní úprava problematiky větráme školy je dnes bohužel poněkud nepřehledná. Problematiku upravuje hned několik legislativních předpisů. Nabízí...

Operační program Životní prostředí 2014–2020 stále disponuje dostatkem zdrojů
03.12.2017

Operační program Životní prostředí 2014–2020 navazuje na Operační program Životní prostředí 2007–2013. Pro žadatele má v následujících letech přichyst...