Špatný vzduch ve školách není nutnost

Problémem velké části českých škol je mimo jiné špatné vnitřní prostředí. Prach, oxid uhličitý a vlhkost jsou jedny ze základních faktorů, které působí na zdraví našich dětí.

Problémem se zabývá i Státní zdravotní ústav, který provádí měření ve vybraných školách. Výsledky jsou jednoznačné a bohužel ne příznivé. Hodnoty sledovaných veličin se obvykle pohybují mimo legislativní či hygienické limity. Řešením je větrat. Jak ale větrat ve chvíli, kdy nechceme přijít o draze pořízené teplo?

Řešení problému existuje - jsou to systémy větrání s rekuperací tepla. Vice v reportáži České televize