Obavy ze zateplení historicky cenné budovy nejsou na místě

Domov dětí a mládeže v památkové zóně Českého Krumlova je ukázkou, jak citlivě lze provést zateplení historicky cenné budovy. Po dlouhých letech se budova opět probudila k životu.

Projekt zateplení domu dětí a mládeže probíhal ve spolupráci s památkáři. Budově se podařilo vrátit i fasádu s historizujícími detaily. Navíc jde o úplně první budovu, která v tomto jihočeském městě mohla být zateplena. "Nový postup byl projednán s pracovníky památkové péče a obdrželi jsme souhlasné stanovisko k experimentálnímu řešení, které pokud bude po pětileté lhůtě pozitivně vyhodnoceno, otevře cestu dalším užitím na historických budovách," vysvětluje jedna z autorek projektu Barbora Sládková.

Zateplení této budovy je zároveň pilotním projektem, který ve spolupráci s orgány památkové péče ověřuje možnosti snížení energetické náročnosti historických staveb. 
Výsledek si můžete prohlédnout v následující galerii na stránkách Aktualne.cz