Pokus prokázal, že infekčnost viru chřipky lze snížit

Vědci z národního ústavu pro bezpečnost a ochranu pro zdraví při práci a centra pro kontrolu nemocí a prevence zkoumali vliv relativní vlhkosti na kapacitu viru chřipky uvolněného při kašlaní.

Při pokusu zjistili, že hodinu po uvolnění viru v místnosti s relativní vlhkostí 23 % a méně, si 70-77 % virových částic zachovalo infekční kapacitu. Když byla vhlkost zvýšena na přibližně 43 %, pouze 14 % virových částic bylo schopno infikovat buňky.

Většina této inaktivace nastala během prvních patnácti minut od uvolnění virových částic, a to za podmínek vysoké vlhkosti. Studie dospěla k závěru, že udržování relativní vlhkosti v místnosti v hodnotách vyšších jak 40 % může významně snížit infekční kapacitu aerosolizovaného chřipkového viru, tedy snížit infekčnost viru chřipky.

Podrobné výsledky si můžete přečíst na webu magazínu Plos One.