Jednoduché a efektivní větrání tělocvičny pomocí rekuperační jednotky

V Rumunském městě Praid se rozhodli využít k větrání tělocvičny dvě decentrální jednotky WAFE 1000 E. Co je k tomuto rozhodnutí vedlo? 

Po zateplení objektu nacházejícího se na místě blízkém rumunským horám došlo k předvídatelnému efektu - zhoršení vnitřního prostředí v podobě nadměrných koncentrací CO2. Škola dříve tělocvičnu větrat nemusela, okna byla natolik netěsná, že vzduch byl stále čerstvý. To ale samozřejmě na úkor nákladů za vytápěné. V tělocvičně bylo v zimě i přes značné výdaje na termoregulaci zima. Zateplení objektu a výměna oken však vyřešila pouze větší těsnost, ale nikoliv kvalitu vnitřního prostředí celkově. Tu lze hodnotit nejen podle vhodné teploty, ale i parametrů čerstvosti vzduchu. Ten se v tělocvičně, kde mají děti větší spotřebu kyslíku, rychle vypotřebuje a je nutné efektivně větrat.

 

Pomocí dvou decentrálních jednotek nebylo nijak složité situaci vyřešit. Pro tělocvičnu, ve které se obvykle vyskytuje do 30ti dětí byly naprojektovány dvě jednotky o celkové maximální kapacitě cca 1600 m3/h. Tělocvična je pronajímána mimo školní dobu i veřejnosti a kapacita výměny vzduchu tak byla s rezervou počítána i pro dospělé.

Díky možnosti variabilního umístění entalpických jednotek, které nepotřebují odvod kondenzátu a je možné je snadno umístit dle možností prostoru, nakonec instalační firma mohla upustit od původně plánované instalace pod strop. Ta by byla instalačně dražší a tak firma umístila jednotky zrcadlově do protějších rohů tělocvičny. Jednotky tak příjemně rozpohybují čerstvý vzduch a zajistí optimální podmínky pro sport.

Přínos v podobě úspor za vytápění, eliminace rizika vzniku plísní v zateplených starších objektech a zajištění hygienicky vhodných úrovní CO2 se stává dosažitelným standardem a je vidět, že větrání pomocí rekuperace se prosazuje na mnoha trzích, nejen u nás.