Zateplili školu, teď ovšem škola trpí tzv. syndromem vydýchaného vzduchu.

ZŠ Šumperk se díky dotacím odhodlala k zateplení pláště budovy včetně výměny oken. Jelikož tato dotace byla stavěna pouze na myšlence energetické úspory a nedbalo se na následky spojené s tímto "zabedněním" budovy, začala škola trpět tzv. syndromem vydýchaného vzduchu.

V budově se začal hromadit nezdravý CO2, začali se zvyšovat teploty v interiéru a hromadit těkové látky. Přímým výsledkem je zhoršování zdravotního stavu studentů i učitelského personálu, pokles jejich produktivity a narušování studijního procesu. Typickými příznaky nekvalitního vnitřního prostředí jsou:

Infekční nemoci:  Nedostatečně větrané prostředí je rodištěm bakterií a virů – výsledkem jsou zejména častá onemocnění horních cest dýchacích.

Aktivace nebo zhoršení stavu alergií a astmatu:  Astmatické děti jsou mimořádně citlivé na výkyvy v kvalitě vnitřního prostředí a jejich počty od roku 1996 v ČR neustále rostou. Kombinace kumulovaného tepla a vlhkosti zvyšuje výskyt hub a plísní v ovzduší, což vede k častým alergickým onemocněním u dětí.

Únava a snížená produktivita. Se stoupající úrovní CO2 a s poklesem parciálního tlaku kyslíku ve třídě ruku v ruce jdou i neurologické účinky. Děti se nesoustředí na výklad učitele, mají problémy s pamětí a jejich reflexy jsou zpomalené. Tyto příznaky způsobuje již překročení hygienické normy C02 1500 ppm (částic na metr krychlový). Hodnoty CO2 vysoko nad 2000 ppm mohou způsobit nevolnost. Zahraniční studie prokázaly také nepřímou korelaci mezi hodnotami NO2 a docházkou a mezi teplotou
 

Hodnoty CO2

350 - 700 ppm

Koncentrace ve venkovním ovzduší.

800 až 1 000 ppm

Vyhovující koncentrace CO2 v pobytových prostorách.

1 200 - 1 500 ppm

Maximální přípustná koncentrace CO2 v pobytových prostorách pobytových prostorách.

>1 500 ppm

Nastávají příznaky únavy a snižování pozornosti člověka, >2500 ppm ospalost, letargie, bolesti hlavy.

>5 000 ppm

Nedoporučuje se delší pobyt.


Aktivní větrání pomocí oken ovšm nestačí, jak již ve škole v Šumperku zjistili. Efektivním řešením je řízené větrání pomocí rekuperačních jednotek. jedná se o tzv. pračky vzduchu, které pomocí důmyslné technologie vyměňují vnitřní vydýchaný vzduch za vnější vzduch. Celý proces projde přes několik filtrů, díky čemuž se odfiltrují veškeré prachové, pylové a jiné podobné částice. Jednotka tak dodá do vnitřního prostoru co nejkvalitnější vzduch.

(Zdroj: Zprávy FTV Prima, 17.9.21018)

Potýkáte se vaše škola se stejným problémem? Neváhetje se na nás obratit, zrealizujeme měření a pomůžeme škole problém vyřešit. Nezávazná objednávka studie měření kvality vnitřního prostředí: https://www.vetrameskoly.cz/#objednat_studii