Aktivní účast spolku na Konferenci hygieny dětí a mladistvých v Plané

Ve dnech 14.11. a 15.11.2018 pořádá Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje Konferenci hygieny dětí a mladistvých. Na programu konference je stravování, mikroklima, vzdělávání a nebude chybět ani přednáška o pohybové aktivitě dětí. 

U toho nesmí náš spolek chybět. Pokud Vás zajímá vliv vzduchotechniky na hygienické parametry vnitřního prostředí ve školách a možnosti řešení, přijeďte na naši přednášku dne 14.11. ve 14:00 do hotelu U Sládka v Chodové Plané. Budeme se zabývat kvalitou vzduch ve třídách a dotkneme se i problematiky špatné akustiky, osvětlení a přehřívání budov.

Těšíme se na Vás! 

Větráme školy z.s.