Příprava zdravého vnitřního prostředí pro naše děti

S ohledem na aktuální situaci a koronavirovou karanténou jsou všechny školy nejen v České republice uzavřeny, a tedy není nutné se o vnitřní prostředí na školách strachovat.

Ale je tomu opravdu tak? Karanténa nebude napořád a dříve nebo později se všechny děti vrátí zpět do lavic do stejně znečištěného a vydýchaného prostředí, jako když lavice v březnu opustili.

Největším problém jsou nedostatečně větrané prostory na školách. Na základě všech našich analýz a návštěv školských zařízení po celé ČR se v 99% nedodržují normy pro správné větrání. Prostory nejsou dostatečnou mírou provětrávány. Pokud k větrání dochází, jedná se pouze o štěrbinové větrání pomocí ventilace. Tento způsob je nedostačující, protože se vytvoří tzv. vzduchová kapsa. To znamená, že se čerstvý vzduch točí nad oknem a nedochází k celkové výměně vzduchu v celé místnosti. Zároveň veškeré teplo z topných těles, která jsou většinou montována přímo pod okny, uniká ven.

V případě intenzivního větrání pomocí průvanu je zde problém s vysokým únikem tepla, diskomfortem pro děti a vyšších nákladů za vytápění. Ačkoliv tento způsob je vhodný pro dosažení zdravého prostředí ve škole, není dlouhodobý a většinou do půl hodiny po uzavření oken a dveří dochází opět k překračování legislativních limitů.

Dalším neduhem větrání pomocí oken je hluk pronikající do učeben. Ten vyrušuje děti od soustředění. Některé školy jsou situovány přímo u rušných silnic, zastávek MHD, dětských hřišť, a podobně. Vedle toho mohou otevřeným oknem pronikat škodlivé částice jako je prach, smog, výfukové výpary, pylové částice a mnoho dalších, které mají nepřízniví vliv na zdraví všech v místnosti.

Řešení je přitom velice jednoduché a v současnosti i podporované státem. Školy a jejich zřizovatelé mají možnost čerpat 70% dotaci z operačního programu životního prostředí. Aktuální 146. výzva byla vypsána 2. března 2020 a je platná na jeden rok, tedy do 2. 3. 2021. Samozřejmě vyřizování dotace může být náročné a výběr správné technologie jakbysmet.

Proto spolek Větráme školy nabízí komplexní nezávislé poradenství všem, kteří chtějí problematiku nezdravého vnitřního prostředí řešit a vytvořit tak zdravé prostředí pro všechny studenty a učitele ve všech školských zařízeních.