Faktory ovlivňující šíření coronaviru v budovách – Větrání a vlhkost

Mezi opatření v době pandemie patřilo uzavření škol, ale také divadel, plaveckých bazénů a dalších zařízení a byla důrazně doporučena práce formou home office. V uzavřených místnostech se totiž viry šíří snadněji a rychleji. Důvodem je nejen nedostatečná výměna vnitřního vzduchu za čerstvý, ale i suché vnitřní prostředí. Zároveň je v budovách velká koncentrace lidí a viry mají větší možnost šířit se. 


Topná sezona začala a ta je důvodem toho, že vlhkost vzduchu nejen ve školách, ale i v domácnostech, kancelářích a dalších uzavřených prostorech klesá pod 40 %. Ideální relativní vlhkost pro lidský organizmus je přitom od 40 do 60 % Tam, kde vlhkost vzduchu klesá pod 40 %, dochází k zvýšenému riziku respiračních onemocnění, mezi která patří i coronavirus, a zhoršenému stavu lidí trpících astmatem či alergiemi. Vysušená nosní sliznice totiž nedokáže zachytit viry a bakterie.

Toto prokázala i simulace vědecké instituce Riken a univerzity v Kobe. Zjistili, že vlhkost vzduchu nižší než 30 % vede k více než dvojnásobnému výskytu aerosolových částic při srovnání s 60 procentní a vyšší vlhkostí. (Na simulaci se můžete podívat na webu aktualne.cz. ) Tyto poznatky poukazují na zvýšené riziko nákazy coronavirem v suchých vnitřních prostorech, která je ještě vyšší v období zimních měsíců. Z výzkumu tak vyplývá, že šíření infekce uvnitř budov může výrazně zpomalit dostatečná hydratace vzduchu. Dále vědci upozorňují, že virus přežije ve vzduchu i několik hodin. Důležité je tedy pravidelně větrat a zvlhčovat vzduch.

Ačkoliv se v budovách VZT řeší, je obvykle řešena jen na úrovní klimatizace, která vnitřní vzduch cirkuluje. Vzduch v místnosti je ovšem potřeba pravidelně měnit za čerstvý vnější vzduch a zároveň ho zvlhčovat. Nabízí se zvlhčovače, ale ani ty nejsou ideálním řešením. Zvlhčovače sice vzduch zvlhčí, ale výměnu vzduchu opět neřeší.

Jak tedy správně větrat a zároveň zvlhčovat vzduch? Efektivní je řízená výměna vzduchu pomocí rekuperace tepla ze vzduchu s entalpickým systém. Rekuperace v místnosti zajistí pravidelnou výměnu vnitřního vzduch plného virů a bakterií za vnější čerstvý vzduch, zbavený nečistot z vnějšku, a postará se i o návrat vlhkosti zpět do vnitřních prostor.