Větrání a používání systému nuceného větrání v době koronavirové

Naše návyky se za poslední desítky let velmi změnili a my tak pobýváme 90% našeho času uvnitř budov, z toho okolo 40% v práci nebo ve škole. Je prokázáno ze přibližně 40% onemocnění je způsobeno pobytem v nekvalitním vnitřním prostředí.

Vnitřní prostředí bylo nekvalitní na většině zateplených školách s vyměněnými plastovými okny. Nebyla to chyba škol, ale nesystematického zateplování, které převážně dbalo na energetickou úsporu. Budovy se utěsnily a tím přestaly dýchat. V závislosti na těchto úpravách se nám začaly uvnitř budov hromadit škodliviny jako je oxidu uhličitý, těkavé látky (např. formaldehyd), plísně, vlhkost, aj., protože neměly kudy unikat ven.

V tomto roce se nám do toho přimíchal i vir covid-19, který výrazně ovlivnil fungování celé ČR. Ještě před jeho příchodem bylo velmi důležité větrání, aby se vnitřní prostředí pročistilo. Nyní to platí dvakrát tolik.

Momentálně se doporučuje co nejvíce větrat. V případě větrání okny je důležitá pravidelnost a rychlé, nárazové větrání za pomoci průvanu. Ideální je otevřít dveře a okna dokořán, aby se vytvořil průvan a po dobu např. 5 minut vyvětrat celý prostor. O šíření koronaviru jsme si psali v předchozím článku, kdy je v nevětrané třídě schopný znečistit celý prostor do 5 minut, proto je nutné větrat co nejčastěji.

Avšak větráním okny přichází škola o veškeré teplo a jsou s tím spojená další rizika jako bezpečnost nebo hluk pronikající otevřenými okny, který může narušovat výuku. Zároveň do místnosti pronikají veškeré škodliviny z venkovního prostředí, např. smog, prachové a pylové částice, výfukové výpary, saze, aj.

Tato problematika se dá velmi snadno řešit systémem nuceného větrání, který větrá místnosti bez nutnosti otevírání oken. Hlavní výhodou tohoto systému je zpětné získávání tepla, kdy během větrání se rekuperuje teplý vzduch a teplo je tak navraceno zpět do místnosti včetně čerstvého, vyčištěného vzduchu. Samozřejmě zde nejsou ani bezpečnostní rizika. Systémy dokážou pracovat autonomně a díky tomu se tak nemusí učitelé starat každých 5 minut o vyvětrání pomocí oken.

U těchto systému je nyní doporučení, aby větraly co nejvíce, čímž se co nejvíce omezí šíření virů v místnostech i s ohledem na sníženou efektivitu zpětného zisku tepla. Jednotky by měly pracovat s přesahem 2 hodin, tedy 2 hodiny před příchodem osob do budovy a 2 hodiny po jejich odchodu a následně výkon utlumit, ale neměly by se vypínat. Díky tomu se zaručí výměna znečištěného vnitřního vzduchu, kdy jednotka odvádí tento kontaminovaný vzduch ven a nahrazuje jej čerstvým a čistým.

Pokud jednotka pracuje nepřetržitě, není zde téměř žádná šance, aby se částečky virů uvnitř zachytávaly. Díky konstrukci výměníků se ve většině rekuperací nemíchají cesty vzduchu a nehrozí tak, aby se viry dostávaly zpět do místnosti.


Abychom tedy ještě jednou vše shrnuli, důležité je teď větrat co nejvíce, ať to bude pomocí oken nebo pomocí systému nuceného větrání. Důležitá je výměna znečištěného vnitřního vzduchu za čerstvý venkovní, abychom co nejvíce omezili šíření virů v místnosti.

Pokud byste měli zájem o zlepšení vnitřního prostředí, rádi vám s naším spolkem poskytneme zdarma nezávazné poradenství ohledně celé problematiky, technologií, dotačních možností. Pomůžeme i s celým procesem. Stačí nás kontaktovat na emailové adrese nebo přes formulář na našich stránkách.