Nasazovat protivirové filtry do rekuperačních jednotek? Ano či ne?

Ze strany škol jsme zaznamenali dotaz ohledně dodání protivirových filtrů do rekuperačních jednotek. Samozřejmě je možné nasadit jemnější filtry (F9). Je to ale skutečně funkční a nákladově udržitelné řešení?

Rekuperační jednotky přivádí vzduch z venku do interiéru. Vzduch projde filtrem, který zachytí částice prachu, některých zplodin z dopravy, pyly a podobně a pošle čerstvý vzduch do třídy, ložnice nebo obývacího pokoje. Tato masa vzduchu neobsahuje žádné bakterie ani viry, protože ty se ve vnějším prostředí ve volném ovzduší nevyskytují v kritických koncentracích.

Rekuperační jednotka zároveň odvádí vydýchaný vzduch z interiéru, který už přítomností lidí, kteří emitují kapénky a aerosol obsahující viry a bakterie, obsahuje tyto škodliviny. Jednotka ho nabere, prožene filtrem a odvede ven. Filtr na této straně jednotky (na odtahu) slouží hlavně k ochraně ventilátorů a vnitřních cest jednotky. Neslouží k tomu, aby se vzduch vyčistil a znovu jsme ho dýchali. Tato masa vydýchaného a tím i částečně kontaminovaného vzduchu jde ven, mimo vnitřní prostory, a už se dovnitř nevrátí.

Dnes se hodně mluví o antibakteriálních nebo dokonce o antivirových filtrech. Je to do velké míry marketing a neúčinný luxus. Filtr v první řadě viry není schopen zachytit, pouze některé filtry umí zachytit kapénky, které viry obsahují (vir je příliš malý na to, aby ho jakýkoliv běžně použitelný filtr zachytil, zejména bavíme-li se o vzduchotechnice, kde proudí stovky kubíků vzduchu za hodinu). V druhé řadě by to muselo být zařízení, které filtruje danou masu vzduchu a znovu ji do interiéru vrací. To se u rekuperačních jednotek neděje. Rekuperace pouze rekuperuje tepelnou energii a větrá.

Lepší filtry s vyšší schopností filtrace, tedy se schopností odfiltrovat větší podíl menších částic jsou jednak dražší, ale také se rychleji zanáší. Frekvence jejich výměny je tedy vyšší. Krom toho mají i vyšší tlakovou ztrátu a větrací jednotka musí pro zachování stejného průtoku vzduchu vydat větší výkon na ventilátorech - z toho větší spotřeba elektrické energie a vyšší hluk.

Pro potřeby školy tak postačí běžně dodávané filtry. Pokud Vám je cokoliv nejasného, můžete se na nás obrátit přes kontaktní formulář.