Pořízení rekuperace s 90+ % dotací!

Pořízení rekuperace neboli nuceného systému větrání je možné již delší dobu za pomoci různých dotací. Jedna z nejvíce využívaných byla od fondu životního prostředí, která nabízela 70% pro zřizovatele. Nicméně poslední 146. výzva OPŽP skončila v březnu a s ní i možnost čerpat příspěvek.

Aktuálně je velmi atraktivní nově vypsaná, i když časově velmi omezená dotační výzva od ministerstva financí, která nabízí více jak 90% dotaci na odstraňování havarijních stavů, opravy, modernizace, případně výstavbu chybějících kapacit (či nahrazujících stávající kapacity) základních a mateřských škol v působnosti obcí či dobrovolných svazků obcí, včetně zázemí.

Jedním z kritérií je minimální výše dotace na akci, která je 600tis. Kč a maximální dotace je 20 mil. Kč, přičemž obec nemůže podat více žádostí o dotaci v rámci této dotační výzvy. Další kritérium je, že dotace musí být vyčerpána v roce 2021 a nelze ji rozdělit do dalších let.

Lhůta pro podání žádosti o dotaci je do 18.4.2021, což není žádná závratná doba pro přípravu žádosti. Nicméně spolek Větráme školy se dotačními tituly pro obce zabývá již delší dobu a i u této mimořádné výzvy jsme připraveni poskytnout maximální pomoc.

Proto v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat a rádi Vám řekneme podrobnější informace nebo pomůžeme s procesem.