V učebnách Gymnázia Františka Křižíka v Plzni se zlepší vzduch

Náš spolek aktivně pomáhá školám zlepšovat jejich vnitřní prostředí. Jedním z mnoha projektů, na kterém se spolek procesně podílel, je komplexní realizace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v učebnách Gymnázia Františka Křižíka v Plzni.

Na tento projekt získá gymnázium 70 procent celkových způsobilých výdajů, dotace činí 12,2 milionu korun, předpokládaná výše rozpočtu je 17,4 milionu korun. Finanční podpora bude poskytnuta z Operačního programu Životní prostředí v rámci 121. výzvy ministerstva životního prostředí. S přijetím dotace souhlasili radní města a schválili ji i zastupitelé.

Nyní běží výběrové řízení na výběr dodavatele. Termín ukončení realizace je stanovený na 31. prosinec 2022 s odhadovanou realizací ještě v tomto roce. Realizátorem projektu bude Obytná zóna Sylván, a. s.

Vzduchotechnika v objektu Gymnázia Františka Křižíka je navržena výhradně jako řízené větrání s rekuperací s úpravou teploty vystupujícího větracího vzduchu. To znamená, že v inkriminovaných učebnách, kde mají problém s přehříváním v teplých měsících si škola může aktivně chladit přiváděný vzduch.

Řízené větrání je řešeno v prostorách tříd a vedlejších prostor určených pro personál a učitelský sbor. Větrání sociálního zázemí je nezměněno a zůstává nezávislé na řízeném větrání ve třídách. Objekt má otevíratelná okna. Zůstává tak možnost přirozeného větrání okny.

Jaký efekt tento systém gymnáziu přinese? Nejen, že ušetří v zimních měsících za vytápění, ale hlavně se zlepší kvalita vnitřního ovzduší. Zároveň mohou využít aktivní chlazení pro ochlazování přiváděného vzduchu.

Vnitřní vzduch v učebnách a místnostech pro personál bude pravidelně měněn za vnější vzduch, který bude dovnitř vstupovat přefiltrovaný, tedy zbavený nečistot. Žáci a učitelé tak budou během celého dne dýchat čistý vzduch zbavený jednak nečistot a jednak zdraví škodlivého CO2. Prokazatelné je, že takto zdravé vnitřní prostředí snižuje počet respiračních nemocí v zimních měsících a má vliv na kvalitu výuky (žáci jsou více soustředění, učitelům se dobře mluví).

S přihlédnutím k dnešní době, kdy se doporučuje co nejvíce větrat kvůli všudypřítomným virům jako je covid-19, škole výrazně pomůže tento systém i s touto problematikou. Jednotky totiž neustále provětrávají učebny, kdy dochází k výměně znečištěného vzduchu, který je vypouštěn ven a nahrazuje jej čerstvý, přefiltrovaný vzduch, díky čemuž se ředí veškeré viry v místnostech. Viry jsou následně vypouštěny ven z místností.

Pokud byste měli zájem o zlepšení vnitřního prostředí i ve vaší škole, rádi vám s naším spolkem poskytneme zdarma nezávazné poradenství ohledně celé problematiky, technologií, dotačních možností. Pomůžeme i s celým procesem. Stačí nás kontaktovat na emailové adrese nebo přes formulář na našich stránkách.