Nové moderní technologie při větrání s rekuperací a nově i chlazením

Na vnitřní klima je stále kladen větší důraz, a to nejen ve školských budovách. Legislativa myslí i na rodinné domy, bytové domy i veřejné prostory a zákony na výstavbu a rekonstrukce se neustále zpřísňují. Díky novým a přísnějším zákonům však dochází k rychlejšímu technologickému pokroku na poli větrání a nově se tak objevují i decentrální rekuperační jednotky s aktivním chlazením.

Jak je to s teplotou v učebnách? Nepopíratelně se klima neustále otepluje a teplejších dní máme více než kdysi. Dříve byly přes teplé dny letní prázdniny, ale za poslední roky se setkáváme s vysokými teplotami startujícími od dubna až po říjen. Vnitřním teplotám se věnuje nařízení vlády č. 93/2012 sb., které říká, že v učebnách by se měla pohybovat teplota v rozmezí 20 - 28° C.

Během našich měření, ale i na základě diskuzí s řediteli, zřizovateli škol jsou tyto hodnoty v teplých měsících překračovány a děti se ve školách „pečou“. V některých případech je řešena výuka venku, někde se snaží vyučování zkracovat nebo pouštět děti dříve domů.

Doposud bylo možné vysoké teploty chladit pomocí klimatizace. Toto řešení je běžné využíváno v kancelářských prostorech, ale ve školách využíváno moc není a má to hned několik důvodů. Škola je pro chlazení velmi specifický prostor, kdy není třeba chladit 24 hodin a 7 dní v kuse, ale stačí 4-6 hodin několikrát v roce. 

Samozřejmě můžeme použít standardní klimatizaci, ale zde narážíme na způsob, jakým učebnu chladí. V případě klimatizace cirkuluje vydýchaný a znečištěný vzduch v místnosti a pouze jej ochlazuje. Což pro zdravé mikroklima není ideální. Dalším problémem je nastavení teploty. Pokud máme venku 34°C a uvnitř budeme chladit na 20°C na 99% odejdou všichni po jednom dni domů s angínou nebo minimálně bolestí krku.

Naštěstí díky vývoji a moderním technologiím se začínají na trhu objevovat rekuperační jednotky s aktivním chlazením. Taková jednotka je schopna vyměňovat znečištěný a vydýchaný vzduch za čerstvý, očištěný od prachu, pylu, apod. a ten následně ochlazovat. Ty nejlepší jednotky jsou schopny inteligentně pracovat s by-passem a předchlazovat tak třídu v noci, kdy je venku chladnější vzduch a přes den pomocí aktivního chlazení ochlazovat učebny. Tyto jednotky zároveň pracují s tzv. zdravým chlazením, kdy na základě výzkumů víme, že chlazení je zdravé do rozdílu teplot o 8 stupňů.

Tento způsob řešení navíc šetří náklady za provoz, protože chlazení probíhá pouze, když je třeba, tedy několik hodin a dnů v roce a nespotřebovává tak zbytečně energii, když jsou učebny prázdné.

Škola si tak instalací rekuperační jednotky s chlazením vyřeší zdravé mikroklima a už je nebudou trápit vysoké teploty v učebnách.

Aktuálně máme překlenovací období, kdy skončila jedna dotační výzva (146. výzva) OPŽP a nová by měla být vyhlášena na přelomu roku 21/22.

Pokud byste chtěli i vy řešit vnitřní prostředí na Vaší škole, rádi si s Vámi domluvíme schůzku a řekneme Vám všechny potřebné informace. Kontaktujte nás >>