Seznam článků Objednat studii

Nové moderní technologie při větrání s rekuperací a nově i chlazením
30.08.2021

Na vnitřní klima je stále kladen větší důraz, a to nejen ve školských budovách. Legislativa myslí i na rodinné domy, bytové domy i veřejné prostory a...

Spolek Větráme školy se rozrůstá o nového partnera
20.07.2021

Spolek Větráme školy se rozrůstá o nového partnera, který se chce podílet na zlepšování povědomí o znečištěném vnitřním klimatu ve školských budovách...

Provoz škol a školních zářízení v červnu
17.06.2021

Žáky a studeny čeká posledních pár dnů strávených ve školách. I v těchto dnech se musí školy řídit covidovým opatřením. Jaká opatření zůstávají a kter...

Po návratu dětí do tříd je nutno dodržovat řadu opatření. ZŠ v Plzni pořídila nanočističky
10.05.2021

Po návratu žáků a studentů do tříd je nezbytné dodržovat pravidelné větrání. Je to jedno z opatření omezení šíření koronaviru. Jak se školy k opatření...

V učebnách Gymnázia Františka Křižíka v Plzni se zlepší vzduch
12.04.2021

Náš spolek aktivně pomáhá školám zlepšovat jejich vnitřní prostředí. Jedním z mnoha projektů, na kterém se spolek procesně podílel, je komplexní reali...