Nové moderní technologie při větrání s rekuperací a nově i chlazením
30.08.2021

Na vnitřní klima je stále kladen větší důraz, a to nejen ve školských budovách. Legislativa myslí i na rodinné domy, bytové domy i veřejné prostory a...

Provoz škol a školních zářízení v červnu
17.06.2021

Žáky a studeny čeká posledních pár dnů strávených ve školách. I v těchto dnech se musí školy řídit covidovým opatřením. Jaká opatření zůstávají a kter...

V učebnách Gymnázia Františka Křižíka v Plzni se zlepší vzduch
12.04.2021

Náš spolek aktivně pomáhá školám zlepšovat jejich vnitřní prostředí. Jedním z mnoha projektů, na kterém se spolek procesně podílel, je komplexní reali...

Pořízení rekuperace s 90+ % dotací!
18.03.2021

Pořízení rekuperace neboli nuceného systému větrání je možné již delší dobu za pomoci různých dotací. Jedna z nejvíce využívaných byla od fondu životn...

Filtry v rekuperačních jednotkách mají svůj význam
12.02.2021

Škola bez nečistot, prachu, pylu, smogu. To zajišťují filtry v rekuperační jednotce. Kvalita vzduchu ve škole ovlivňuje zdraví, ale i výkonnost a nála...