Reportáž TV NOVA o nevyhovujících podmínkách v českých školách?
14.02.2022

O spolupráci a realizaci opatření v Gymnáziu Františka Křižíka v Plzni jsme Vás informovali ve článku: “V učebnách Gymnázia Františka Křižíka v Plzni...

Jak moc důležitý je projekt a zvolení vhodné technologie pro školu
05.10.2021

Čerstvý vzduch potřebujeme k životu všichni a jelikož v dnešní době trávíme většinu času ve vnitřním prostředí budov, kdy moderní budovy jsou čím dál...

Nové moderní technologie při větrání s rekuperací a nově i chlazením
30.08.2021

Na vnitřní klima je stále kladen větší důraz, a to nejen ve školských budovách. Legislativa myslí i na rodinné domy, bytové domy i veřejné prostory a...

Provoz škol a školních zářízení v červnu
17.06.2021

Žáky a studeny čeká posledních pár dnů strávených ve školách. I v těchto dnech se musí školy řídit covidovým opatřením. Jaká opatření zůstávají a kter...

V učebnách Gymnázia Františka Křižíka v Plzni se zlepší vzduch
12.04.2021

Náš spolek aktivně pomáhá školám zlepšovat jejich vnitřní prostředí. Jedním z mnoha projektů, na kterém se spolek procesně podílel, je komplexní reali...