Pokus prokázal, že infekčnost viru chřipky lze snížit
28.03.2018

Vědci z národního ústavu pro bezpečnost a ochranu pro zdraví při práci a centra pro kontrolu nemocí a prevence zkoumali vliv relativní vlhkosti na kap...

100.dotační výzva OPŽP na podporu větrání škol zveřejněna
01.03.2018

100. dotační výzva zahrnuje přímou podporu systémů nuceného větrání s rekuperací. Umožní tak školám a školkám efektivně zlepšit vnitřní prostředí škol...

Větrání s rekuperací tepla ve školách
06.02.2018

Větrání s rekuperací tepla ve školách Autor: Prof. Ing. Jan Škorpil, CSc., ZČU v Plzni, fakulta elektrotechnická, katedra elektroenergetiky a ekologie...

Špatný vzduch ve školách není nutnost
03.01.2018

Problémem velké části českých škol je mimo jiné špatné vnitřní prostředí. Prach, oxid uhličitý a vlhkost jsou jedny ze základních faktorů, které působ...

Studie kvality vnitřního prostředí V ZŠ Josefa Hlávky v Přešticích
13.12.2017

V rámci měření a analýzy vnitřního prostředí v ZŠ Josefa Hlávky v Přešticích probíhalo dne 2. 11. 2017 měření relevantních údajů o kvalitě vnitřního o...